Pensionskassens ledelse

Pensionskassens bestyrelse har ansvaret for den overordnede ledelse af pensionskassen. Bestyrelsen er sammensat af 12 medlemmer, af hvilke to udpeges af Danske Regioner, et medlem udpeges af Kommunernes Landsforening (KL), et medlem udpeges af Dansk Socialrådgiverforening, et medlem udpeges af Socialpædagogernes Landsforbund, et medlem udpeges af Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark, fire medlemmer vælges af og blandt pensionskassens medlemmer på generalforsamlingen og to uafhængig særligt sagkyndige, som udpeges af de deltagende organisationer. De to uafhængige bestyrelsesmedlemmer har særlige kvalifikationer inden for regnskab eller revision samt investering og forsikring. Desuden har de ledelseserfaring fra en finansiel virksomhed.

Bestyrelse

Udpeget af Danske Regioner

 • Villy Søvndal, formand, regionrådsmedlem
 • Lone Sondrup, medlem, regionrådsmedlem

Udpeget af KL

 • Jørgen Thøgersen, medlem, byrådsmedlem

Udpeget af Socialpædagogernes Landsforbund

 • Benny Andersen, næstformand, forbundsformand

Udpeget af Dansk Socialrådgiverforening

 • Mads Bilstrup, medlem, formand

Udpeget af HK Kommunal

 • Bodil Otto, medlem (fratrådt 1. februar 2020), formand
 • Lene Roed, medlem (tiltrådt 1. februar 2020), formand

Udpeget af Danske Regioner, KL, Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening og HK Kommunal

 • Susanne Kure, særligt investeringssagkyndig, professionelt bestyrelsesmedlem og konsulent
 • Ulrik Nødgaard, revisionsudvalgsformand, direktør

Generalforsamlingsvalgt

 • Karen H. Holte Petersen, medlem, socialpædagog
 • Michael Lindberg Madsen, medlem, socialpædagog
 • Susanne Grove, medlem, socialrådgiver
 • Jesper Dalgaard Petersen, medlem, kontorpersonale

Bestyrelsen vælger sin formand blandt de af Danske Regioner udpegede medlemmer, mens næstformanden vælges blandt de øvrige medlemmer. Det er bestyrelsens opgave at fastlægge pensionskassens overordnede retningslinjer, ligesom det er bestyrelsen, der ansætter pensionskassens daglige ledelse og er ansvarlig for en forsvarlig organisation af pensionskassens virksomhed. Bestyrelsen er ansvarlig for at indkalde til generalforsamling og til at afgive beretning om pensionskassens virksomhed til generalforsamlingen.

Se bestyrelsesmedlemmernes CV på pka.dk.

Revisionsudvalg

I henhold til lovgivningen skal der være et revisionsudvalg, der har særlig fokus på at overvåge pensionskassens regnskabsaflæggelse. Der er krav om, at formanden for revisionsudvalget skal være uafhængig af pensionskassen og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Pensionskassens revisionsudvalg har tre medlemmer.

Formand for revisionsudvalget er bestyrelsesmedlem Ulrik Nødgaard, Direktør i FinansDanmark. Ulrik Nødgaard opfylder med denne baggrund kravene til at være uafhængig af pensionskassen og at have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision.

De øvrige medlemmer af revisionsudvalget er:

 • Susanne Kure
 • Benny Andersen

Revisionsudvalget holder fælles møder med revisionsudvalgene i de tre øvrige PKA-pensionskasser samt PKA+.

Bestyrelseshonorar årligt

Formandens honorar er 193.270 kr., og næstformandens honorar er 128.850 kr. Bestyrelsesmedlemmers honorar er 55.141 kr. Revisionsudvalgsformandens og den særligt investeringssagkyndiges honorar er 128.850 kr. Revisionsudvalgsmedlemmernes honorar er 21.652 kr. årligt. Bestyrelseshonorarer udbetales direkte af PKA A/S.
Honorar til Bodil Otto og Lene Roed udbetales til HK/Kommunal og honorar til Mads Bilstrup udbetales til Dansk Socialrådgiverforening.

Direktion

 • Peter Damgaard Jensen, administrerende direktør indtil 29. februar 2020.
 • Jon Johnsen, administrerende direktør fra 1. marts 2020.

Læs mere om direktionens aflønning i afsnittet om PKA A/S.